Schokkende omstandigheden op een berengal boerderij.

Uitgehongerde beren, met open wonden, en ontbrekende ledematen – dat was het schokkende beeld wat de dierenartsen van Animals Asia te zien kregen op een berengal boerderij in Halong Bay, in Vietnam.

Het aantal beren op Halong Bay beerboerderijen is gedaald van 280 in 2007 tot slechts 49. De boerderij heeft 27 beren en is een van de drie overgebleven in Halong City. De boer, die lange tijd heeft geprofiteerd van de beren, werd gedwongen om zijn deuren te openen door lokale ambtenaren. De lokale Forestry Protection Department (FPD) heeft het besluit genomen om Animals Asia’s inspectieteam toe te laten vanwege de meldingen. Door hulp van de overheid en politie kan een diergeneeskundige van Animals Asia nu de 49 beren onderzoeken die op drie verschillende boerderijen zitten in de toeristische plaats Halong City.

Het waren met name de 23 van de 27 beren (vier beren waren al overleden) in Cau Trang Bear Farm, op slechts enkele minuten van de beroemde waterkant Halong City’s, waar het diergeneeskundig personeel overweldigd werd door de wanhopige toestand waarin de dieren zich bevonden:

Animals Asia Senior Vet, Joost Philippa stelde een rapport samen met daarin het volgende:

20% van de beren werden geklasseerd als “uitgehongerd”. De meeste dieren zijn op z’n minst ernstig ondervoed.
Gemiddelde conditie-score van de beren is 1,1 op een schaal van 5. Dat betekent: de beren zijn ernstig ondervoed.
Zeker 37% heeft zichtbaar gebroken hoektanden, de rest van het gebit kon niet goed bekeken worden.
Bij bijna driekwart van de beren werden diverse wonden geconstateerd.

Bij circa 20% van de beren ontbreekt minstens eén van de ledematen. Twee beren lijden aan ernstige oogafwijkingen.
Alle 23 beren lijden aan voetzool-hyperkeratosis (d.i. droge, gebarsten en pijnlijke voetzolen) van het staan op de tralies.

Alle dieren hadden vanzelfsprekend ernstig geleden – sommige dieren mogelijk tientallen jaren lang! – door het zeer regelmatig aftappen van gal uit hun lichaam. Hierdoor zijn hun galblazen zó beschadigd dat deze bij de meeste dieren zal moeten worden verwijderd.

Dit rapport over de conditie van de beren is nu in het bezit gesteld van de nationale regering.

WAT U MOET WETEN OVER DE REDDING VAN DE LAATSTE 17 GALBEREN IN QUANG NINH

Wij informeerden u al eerder over de geslaagde reddingsactie (Halong 2 Home) van 13 galberen, die onze kollega’s hebben weten te bevrijden vanuit hun gevangenschap in de Vietnamese provincie Quang Ninh. Maar er moesten ook 17 beren helaas achterblijven. U leest hier hoe het verder ging.

De beslissing van de premier:

In maart van dit jaar kwam er van het bureau van de premier de mededeling dat elke gevangen galbeer in de Provincie Quang Ninh moest worden overgebracht naar het Animals Asia`s reservaat, op een paar uur rijafstand. Die aankondiging was het resultaat van Animals Asia`s campagne Red de Beren van Halong Bay , die gesteund werd door meer dan 100.000 mensen uit de hele wereld.

De eerste reddingsacties beginnen

Dank zij de onlangs gevoerde bevrijdingsacties  (Halong 2 Home), nl. de redding van Song Sot en de berenredding over zee, zijn sinds maart 16 beren gered uit de berengal-industrie in die regio. Zij zijn de gelukkigen, waarvan de bevrijding door de plaatselijke autoriteiten werd toegestaan. De Vietnamese regering stelde deze boeren namelijk voor de keuze: 1. Of de beren zonder protest af te staan, in ruil voor een geldelijke beloning, of  2. Als de tijd om op dit aanbod in te gaan, verlopen zou zijn, te accepteren dat de beren zouden worden meegenomen, zonder beloning voor de boeren. Toch moesten 17 beren op 11 boerderijen hierdoor achterblijven, omdat hun eigenaars geweigerd hadden deze voor het onmiddellijke transport over te dragen.

Wat is de oorzaak van deze vertraging?

Deze boeren vormen eigenlijk de harde kern, die weigert erin te berusten dat de berengal-industrie op haar eind loopt. Het is nog niet duidelijk welke stappen de autoriteiten gaan nemen. Zij geven te kennen dat hun initiatief om een beloning in het vooruitzicht te stellen hun enige (laatste) poging is om de boeren over te halen de dieren vrijwillig af te staan. Aan de andere kant willen de autoriteiten  beslist elke confrontatie, geweld of sociale onrust vermijden. Het komt erop neer dat het eind van de berengal-industrie nog niet definitief aan de orde is. Deze situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan en iedere boer heeft zijn eigen beweegredenen om zich vast te klampen aan de toestand zoals die was in het verleden. Sommige boeren hebben in de berengal-industrie geinvesteerd en zien geen mogelijkheid tot het verwerven van een ander inkomen, in geval hun huidige werkzaamheden zouden moeten stoppen. Anderen hebben het door het gebruik van de beren tot een niet geringe mate van welstand gebracht en moeten er niet aan denken dat hun kapitaal zou slinken als ze hun geld-objecten laten weghalen. Verder zijn er ook die beren houden als status-symbool, als hobby of als hun persoonlijke extraatje. Deze eigenaren zijn allemaal op hun manier in goede doen en hebben belangrijke contacten, zowel in zakelijke als in politieke kringen.

Wat gaat er verder gebeuren?

Er is ons verteld, dat de plaatselijke autoriteiten nog steeds met de eigenaren van de overblijvende beren onderhandelen over het vervoer. Daar wij echter niet aan de onderhandelingen deel nemen is het voor ons onmogelijk er achter te komen in hoeverre de partijen tot elkaar zijn gekomen. De autoriteiten van Quang Ninh zijn geregeld in contact geweest met Animals Asia en hebben naar voren gebracht dat ze een aantal machtsmiddelen tot hun beschikking hebben om politieke druk op de boeren uit te oefenen. Wat we nu weten is, dat de plaatselijke regering van plan is alle districtshoofden in de provincie opdracht te geven alle nodige maatregelen te nemen om de boeren in hun gebied te dwingen hun boerderijen te sluiten. Zo`n dwang kan in allerlei vormen worden opgelegd, maar zou in de eerste plaats gepaard moeten gaan met onderzoek naar de manier waarop elke boer zijn zaken behartigt en naar eventuele onregelmatigheden, alsmede naar het verloop van hun zakelijke en persoonlijke gedragingen tot nu toe. Bij dit alles zullen waarschijnlijk de welvarende zakenlieden zich zeer ongemakkelijk gaan voelen.