Eerste twee beren gered

Van onze kollega’s van Animals Asia vernamen wij dat zij op 5 en 6 mei twee galberen hebben bevrijd op een afgelegen eiland voor de kust van Vietnam. Deze bevrijding betekende een begin van de uitvoering van een besluit dat onlangs genomen is door locale autoriteiten, om alle gevangen 38 galberen in een van de provincies over te dragen aan de medewerkers van Animals Asia. Zij brengen de beren naar hun opvangcentrum en daarmee is deze provincie verlost van de ellendige berengal-industrie. Alleen al de bevrijding van de twee galberen van het eiland Ba Mun was een zeer moeilijke reddingsactie en de eerste die Animals Asia via de zee heeft moeten uitvoeren.

De Directeur van Animals Asia Vietnam: We hebben alleen al in Vietnam 124 beren bevrijd, maar nog nooit hebben we voor een uitdaging van dit formaat gestaan! De ver verwijderde ligging van het eiland, de mogelijke gevaren die het reizen op zee met zich meebrengt, het gebrek aan moderne voorzieningen en de slechte gezondheid van de dieren, dat alles was een enorme uitdaging voor ons!

De twee beren waren kort voor onze komst alvast naar een eenvoudige opvang op Ba Mun overgebracht. De dieren zijn daar onderzocht door bevoegde dierenartsen, en het mannetje blijkt er niet best aan toe te zijn. Deze dierenartsen lieten weten dat dit dier op 15 april een uitermate zwakke indruk maakte, dat hij leed aan een ernstige beperking in zijn bewegingen, en dat hij een opvallend litteken en een open wond op zijn rug had. Men denkt dat de twee beren ongeveer 5 jaar geleden door het Ministerie van Bosbescherming van Quang Ninh naar Ba Mun zijn overgebracht. De locale autoriteiten hadden aanvankelijk de bedoeling om een verblijf op te zetten voor dieren die gered waren uit de illegale handel in wilde dieren, maar hebben die plannen moeten laten varen, voornamelijk door gebrek aan geld.