Animals Asia redt 5 maanberen in Vietnam....

27 Augustus 2018
Een reddingsploeg van Animals Asia kwam aan in My Thoe, een kleine stad in de zuidelijke Vietnamese provincie Tien Giang om 5 maanberen te bevrijden uit een galboerderij. De beren waren waarschijnlijk in het wild gevangen en hebben minstens 21 jaar opgesloten gezeten in nauwe kooitjes, van waaruit hun gal kon worden afgetapt, om in de traditionele geneeskunde te worden gebruikt.

Tot het reddingsteam behoren ervaren dierenartsen en dierenverzorgers, die op het ergste zijn voorbereid.

Tuan Bendixsen, Directeur van Animals Asia Vietnam, zei het volgende: Zoals bij veel reddingsacties, weten we ook nu nog niet hoe de beren eraan toe zijn, we weten zelfs niet wat hun geslacht is. Maar we weten WEL dat ze, gedurende de laatste 13 jaar gevangenschap van de ergste soort en met het ergste misbruik, nooit enige medische zorg hebben gekregen. Herhaalde extracties van gal eist een zware tol aan de gezondheid van de beren, en ons team zal dan ook met alles rekening moeten houden. Ons eerste doel is: de dieren te verlossen uit de kooien, die er nooit voor bedoeld waren om geopend te worden, en vervolgens om ze in leven te houden en ze mee terug te nemen naar ons reservaat, waar we kunnen beginnen met de verzorging van de hoogste kwaliteit.

Als ze eenmaal bevrijd zijn uit de kooien, zullen ze over een afstand van 1700 km per vrachtwagen vervoerd worden naar het Reddingscentrum voor Beren van Animals Asia Vietnam in de provincie Vinh Phuc, waar ze naar verwachting zullen aankomen op 3l Augustus.

De berengal-industrie in Vietnam bereikte haar piek in 2005, het jaar waarin ruim 4000 galberen op allerlei plekken in Vietnam op particuliere boerderijen werden gehouden. Er kwamen echter in de loop der jaren steeds meer campagnes tegen deze industrie, met als hoogtepunt, in 2017, de ondertekening van de officiële overeenkomst tussen Animals Asia en de Vietnamese regering, waarbij werd afgesproken dat omstreeks 2020 alle galboerderijen gesloten en alle beren aan een reservaat overgedragen zullen worden.

De Vietnamese Vereniging van Traditionele Geneeskunde heeft van haar kant beloofd berengal vanaf 2020 niet meer voor te schrijven.

De laatste cijfers van de Vietnamese regering laten zien dat het aantal galberen, dat eigendom is van particuliere personen, tot ongeveer 500 gedaald is.

De 5 maanberen in Tien Giang worden vrijwillig afgestaan door hun eigenaar. Tot nu toe heeft Animals Asia 611 beren bevrijd, voornamelijk uit galboerderijen in Vietnam en China.